Söndag 19 augusti 2018

Slutseglat för Ostindiefararen

Ostindiefararen Götheborg har seglat färdigt. Nu satsar ett privat konsortium på att göra skeppet till ett permanent besöksmål i Göteborg. Västra Götalandsregionen skjuter till 6,25 miljoner kronor för projektet. Bilden från när skeppet lämnar Lidköping 2015. Foto: Per Gustafsson
Ostindiefararen Götheborg har seglat färdigt. Nu satsar ett privat konsortium på att göra skeppet till ett permanent besöksmål i Göteborg. Västra Götalandsregionen skjuter till 6,25 miljoner kronor för projektet. Bilden från när skeppet lämnar Lidköping 2015. Foto: Per Gustafsson

Västra Götalandsregionen är beredd att satsa 6,25 miljoner kronor kommande tio år för att ”Ostindiefararen Götheborg” ska bli ett permanent besöksmål vid Masthuggskajen i Göteborg.
Skeppet sjösattes 2003 och besökte 2015 Lidköping.

Från och med 2017 är det slutseglat för ”Ostindiefararen Götheborg”. Nu är verksamheten inriktad på att skeppet ska bli ett permanent besöksmål i centrala Göteborg.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tidigare avsatt 625 000 kr till satsningen på ”Ostindiefararen Götheborg” för år 2017. Nu avsätts ytterligare 625 000 kr per år till år 2026.

Detta under förutsättning att övrig finansiering ordnas och att erforderliga politiska beslut fattas. En halvtidsavstämning ska genomföras vid årsskiftet 2021-2022.

Under våren 2016 startade arbetet med att få fram en lösning för att säkra att Ostindienfararen skulle bli kvar i Göteborg och Västra Götaland. Ett privat konsortium har garanterat 68 procent av driftsfinansieringen under tio år, vilket motsvarar 29 miljoner kronor. Resterande 32 procent delas mellan offentliga parter som Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Göteborgs hamn samt Västra Götalandsregionen.

Skeppets sjösättning 2003 fick stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt, inte minst i Kina. Kinaexpeditionen gjordes under 2005-2007 och betraktas som mycket framgångsrik. Totalt har skeppet gjort 93 hamnstopp i 23 länder och gästats av en miljon besökare under de tio år som seglingarna pågått.

Dessutom gjordes sommaren 2015 en turné runt Vänern , med stopp bland annat i Lidköpings hamn. Besöket i Lidköping blev en succé med över 40 000 besökare, varav 10 000 betalade för att gå ombord.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet