Tisdag 21 maj 2019

Snart slut på influensavaccin

Det är många människor som vaccinerat sig mot säsongsinfluensa i år. Redan nu har betydligt fler personer i Västra Götaland vaccinerat sig, jämfört med föregående säsong, konstaterar Västra Götalandsregionen.

Regionen meddelar att sedan några dagar har det upphandlade vaccinet ersatt av ett annat motsvarande vaccin. Nu meddelar leverantören att även ersättningsvaccinet håller på att ta slut i lagren.

– Det går fortfarande att vaccinera sig på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen, säger biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn, Smittskydd Västra Götaland.

Vaccinet mot säsongsinfluensa rekommenderas till personer i riskgrupp för att minska risken för allvarlig sjukdom. Detta gäller personer som fyllt 65 år. Dessutom gravida eller personer med exempelvis kroniska lung- och hjärtsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar, kronisk leversvikt eller njursvikt

I nuläget är det mycket få personer som är sjuka i influensa i Sverige.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet