Stora arbetsmiljöbrister vid elevers hästpraktik

Dokumentation av arbetsmiljö och säkerhet vid de praktikplatser som regionens hästutbildningar använder är bristfällig. För nio företag, av 24, finns det överhuvudtaget inga besöksprotokoll. För två av tre praktikplatser saknas uppgifter om handledare.