Onsdag 12 december 2018

Tina Ehn är trygg om elevers arbetsmiljö

Tina Ehn (MP), är ordförande i Västra Götalands naturbruksstyrelse
Tina Ehn (MP), är ordförande i Västra Götalands naturbruksstyrelse

Tina Ehn känner sig trygg med arbetsmiljöarbetet vid regionens naturbruksskolor. Men hon medger samtidigt att det funnits brister i dokumentationen.
– Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete, säger hon.

– Vi har, i styrelsen, återkommande frågan uppe om våra praktikarbetsplatser och arbetsmiljöarbetet för detta.

Det säger naturbruksstyrelsens ordförande Tina Ehn (MP) om den granskning som Skaraborgsbygden gjort om arbetsmiljön för elever på praktik, inom regionens hästutbildning.

Granskningen visade stora brister i dokumentationen av arbetsmiljö och säkerhet vid praktikplatserna vid den arbetsplatsförlagda utbildningen (apl).

Dokumentation

– Det var en brist att man inte kryssat i vissa formulär. Det är något som vi har uppmärksammat. Nu ser man till att det görs rätt, säger Tina Ehn som menar att det däremot inte varit någon brist i själva kommunikationen mellan skolans handledare och praktikplatsen.

– Men man måste också dokumentera. Dokumentationen var inte tillfyllest, konstaterar hon.

– Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Vi kan alltid förbättra oss, bli tydligare och bättre göra det möjligt att följa upp.

Trygg

Tina Ehn tycker att verksamheten fungerar bra:

– Jag känner mig trygg. Vi har tydliga rutiner och våra rutiner är även godkända av regionens revisorer.

– Det här är superviktigt. Det får inte vara så att vi missar saker här, säger hon.

Läs mer:

Stora arbetsmiljöbrister vid elevers hästpraktik

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer