Onsdag 26 september 2018

Traumasjukvård samordnas i regionen

Skaraborgs sjukhus i Skövde blir ett av regionens traumasjukhus,
Skaraborgs sjukhus i Skövde blir ett av regionens traumasjukhus,

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill att regionfullmäktige beslutar att samordna och samla traumasjukvården i Västra Götalandsregionen till sex sjukhus.

Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Detta enligt den handlingsplan för traumasjukvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om. SU får också rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska kommer att vara så kallade traumamottagande sjukhus för att kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Övriga sjukhus med akutmottagning kan emellertid också behöva ta emot traumafall och ska då ha kompetens att stabilisera svårt skadade patienter som sedan snarast behöver transporteras vidare till andra sjukhus.

Att samla traumasjukvården till färre sjukhus och där så är möjligt vårda fler multitraumapatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan komma att innebära längre ambulanstransporter för vissa patienter. Detta kan uppvägas av fördelarna med att komma under vård av team som är högkompetenta och vältränade inom trauma- och multitraumavård. Det förutsätter dock att ambulanssjukvården förstärks med höjd kompetens och utrustning för att klara omhändertagandet.

Fakta Traumasjukvård

Traumasjukvård är vård av skadade patienter där oftast flera yrkesgrupper är involverade. Multitraumasjukvård är vård av allvarligt och svårt skadade patienter. 

Särskilt gällande den sistnämnda gruppen måste omhändertagandet ske snabbt, kompetent och strukturerat efter i förväg utarbetade koncept. Det kan handla om svåra skador vid trafikolyckor, skottskador eller svåra fallskador.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer