Torsdag 9 juli 2020

Uppmanar till försiktighet i sommar

Antalet personer i Västra Götaland som behöver sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska. Men smittskyddsläkaren höjer ett varningens finger.
– Det är oerhört viktigt att vi inte tränger ihop oss på badplatser, picknickfiltar och uteserveringar, säger Thomas Wahlberg.

Behovet av sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska i Västra Götaland. I dag, den 25 juni, finns det totalt 195 inneliggande patienter varav 40 inom intensivvården. Det är ungefär hälften så många som den första veckan i maj, då behovet var som störst.

– Vi ser en långsam men stadig minskning på regional nivå. Samtidigt ska man vara medveten om att belastningen på våra sjukhus är hög, inte minst inom intensivvården. Utöver pandemin måste all annan sjukvård hålla samma höga nivå som vanligt. Det är en utmaning nu när vi går in i semesterperioden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Samtidigt ökar antalet bekräftade fall av covid-19 mycket snabbt. Förklaringen är att antalet provtagningar ökat kraftigt sedan Västra Götalandsregionen under juni månad börjat provta allmänhet med milda symptom. Invånarnas intresse för att bli provtagna är mycket stort och Västra Götalandsregionen tar nu mer än 20 000 prover i veckan.

– Det har gjorts ett fantastiskt jobb i primärvården för att öka provtagning av patienter med lättare symtom och laboratorierna har växlat upp sin kapacitet för PCR-analyser på ett enastående sätt under kort tid och under stor tidspress. Arbetet som görs är storartat, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Nu har efterfrågan på provtagning blivit så stor att laboratorierna inte har kapacitet för att analysera alla prover. Västra Götalandsregionen har därför beslutat att under sommaren bromsa antalet provtagningar för privatpersoner med milda symtom. Syftet är att garantera korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där provtagningen är ett absolut måste för vårdens kvalitet.

För invånare med milda symptom på covid-19 kommer det finnas viss möjlighet att bli provtagen, men under sommaren kan det bli svårare att få en tid hos sin vårdcentral. Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning.

Fram till och med i dag, den 25 juni, har Västra Götalandsregionen totalt 14 013 bekräftade fall av covid-19. Smittskydd Västra Götaland sammanställer varje vecka en rapport om smittspridningen. Under förra veckan syns bland annat en ökning bland personer i övre gymnasieåldern. Nu pekar många väderprognoser på sol och varmt väder de närmaste dagarna.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg vill markera att rekommendationerna om att hålla avstånd, sköta sin handhygien och att stanna hemma vid förkylningssymtom fortfarande gäller.

– Vi är många som länge har sett fram emot sommar och semesterfirande och då kan det vara lätt att slappna av. Men det är oerhört viktigt att vi inte tränger ihop oss på badplatser, picknickfiltar och uteserveringar. Håll avstånd till varandra så hindrar ni smitta från att spridas och bidrar till att färre personer blir allvarligt sjuka, säger Thomas Wahlberg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet