Onsdag 21 oktober 2020

Utrikes födda står för nästan hela jobbtillväxten

Utrikes födda står för nästan hela sysselsättningstillväxten. Under 2018 ökade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med drygt 7 400 individer. Av dessa stod utrikes födda drygt 90 procent.
Utrikes födda står för nästan hela sysselsättningstillväxten. Under 2018 ökade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med drygt 7 400 individer. Av dessa stod utrikes födda drygt 90 procent.

Göteborgsregionen har fortsatt den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner men nu vänder siffrorna uppåt. Samtidigt stod utrikes födda för nästan hela jobbtillväxten.

Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Arbetslöshet 2020.

Göteborgsregionen noterar ett årsmedel på 5,6 procent i arbetslöshet för personer i åldrarna 16-64 under 2019. Det är lägre än Stockholmsregionens snitt på 5,9 procent och betydligt lägre än i Malmöregionen där nästan var tionde person i arbetskraften är arbetslös.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen har varit den lägsta bland storstadsregionerna sedan mars 2015 och regionen har haft en bättre arbetsmarknadsutveckling än riket sedan årsskiftet 2009-2010. Lägst arbetslöshet bland regionens kommuner har Öckerö med 2,6 procent. Göteborg noterade den högsta arbetslösheten med 7,1 procent vilket är något över Sverigesnittet på 7 procent.

Arbetslösheten stiger

Även om årsmedlet i Göteborgsregionen för 2019 landar på samma nivå som 2018 har arbetslösheten ökat under hösten. Samma tendens syns i hela landet.

– I januari 2019 var arbetslösheten för inrikes födda 2,8 procent och för utrikes födda 14,8 procent i regionen. I slutet av året ligger siffran på 3,1 respektive 15,6 procent. Vi ser alltså en stegring vilket är väntat med tanke på att konjunkturen mattats av, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg och författare av rapporten.

Tillväxten

Utrikes födda står för nästan hela sysselsättningstillväxten

Under 2018 ökade antalet sysselsatta boendes i Göteborgsregionen med drygt 7 400 individer. Av dessa stod utrikes födda för 6 811, det vill säga drygt 90 procent.

– Utrikesfödda stod med andra ord för nästan hela sysselsättningstillväxten. Men trots alla jobb som kommit till för utrikesfödda de senaste tre åren, vilket är nästan 20 000, har vi ändå en arbetslöshet på drygt 15 procent eftersom det ständigt fylls på med nya arbetssökande, säger Peter Warda.

Lättare i storstad

Samtidigt pekar han på att utrikes födda har mycket enklare att få jobb i storstadsregionerna, framför allt i Stockholm och Göteborg. I Stockholmsregionen ligger arbetslösheten bland utrikes födda på 13,0 procent för helåret 2019 och 15,1 i Göteborgsregionen.

– I Malmö som är en betydligt mindre region ligger arbetslösheten bland utrikes födda på 23 procent. Arbetsmarknaden har fungerat bättre i Stockholms- och Göteborgsregionen, det såg vi i förra rapporten också, och det visar hur viktigt det är att ha en stor arbetsmarknad som kan fånga upp flertalet som ingår i arbetskraften med både högkvalitativa och lågkvalitativa jobb.

En utmaning

Under 2019 var cirka 60 procent av Göteborgsregionens drygt 29 300 arbetslösa i åldrarna 16-64 födda i utlandet. Detta är en utmaning, menar Business Region Göteborg, och kraftfulla insatser krävs för att förbättra gruppens chanser till ett inträde på arbetsmarknaden.

– Vi är inte i hamn här, nivåerna är fortfarande väldigt höga. Där har vi mycket att jobba med, konstaterar Peter Warda.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer