Lördag 3 juni 2023

Vänerns laxbestånd ska tryggas med EU-projekt

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland/Fredrik Nilsson
Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland/Fredrik Nilsson

Överlevnaden för Vänerns vilda laxbestånd ska tryggas i ett projekt där EU nu satsar 5,5 miljoner kronor.

Vänern har fyra helt unika stammar av lax och öring. De använder sedan sista istiden Vänern, i stället för havet, för att äta och växa sig stora. Tyvärr hotas laxen idag av bland annat klimatförändringar och hotade och skadade livsmiljöer.

Under tre år kommer länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samla in och analysera data om Vänerlaxens livsmiljöer. Det ska sedan utgöra underlag för en långsiktigt hållbar plan.

– Vi är glada att det här viktiga projektet kommer igång. Det behövs en tydlig plan för att trygga Vänerlaxens överlevnad, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsens ambition med projektet är att skapa en anpassningsbar plan för att bevara och förstärka de stammar som förökar sig naturligt i Vänern i dag.

Projektet ska också verka för ett hållbart fiske där den vilda laxens långsiktiga överlevnad inte hotas.

– För att nå framgång med arbetet att bevara den vilda laxen måste ett helhetsgrepp tas som omfattar utmaningar i både älv och sjö, och som berör såväl vild som odlad lax, säger Anna Hagelin.

Arbetet kommer att drivas i fem olika paket, bland annat specifika planer för Gullspångsälven och Klarälven.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer