Lördag 6 juni 2020

”Vården i Västra Götaland är ännu inte överbelastad”

Doctor receiving a surgical scissor from a nurse in operating theater
Doctor receiving a surgical scissor from a nurse in operating theater

– Vi ser en fortsatt ökning i hela regionen. Vi har idag en samhällsspridning i hela regionen, säger Västra Götalands smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
Men ökningen är än så länge inte särskild snabb. Regionens ledning betonar att vården hittills inte är överbelastad. Resurser finns för att möta en förväntad ökning.

I Västra Götaland finns på fredagen 457 bekräftade fall av sjukdomen covid-19. Drygt 60 procent av dessa finns i Göteborgsområdet.

– Men vi ser en fortsatt ökning i hela regionen. Vi har idag en samhällsspridning i hela regionen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– Allt fler äldre diagnosticeras, tillägger han.

Tydlig uppgång

Västra Götaland ser hittills inte den snabba uppgång av smittade, som konstaterats i Stockholmsområdet och kringliggande län. Thomas Wahlberg påpekar att uppgången sista veckan ligger på cirka 25-30.

– Det är en tydlig uppgång. Men vi ser ännu ingen snabb uppgång. Men den kommer med stor sannolikhet, betonar han.

Därför understryker han att den absolut viktigaste åtgärden är att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Inget krisläge

Det finns ingen anledning att i dagsläget aktualisera krislägesavtal för vårdpersonalen, vilket Stockholm begärt under torsdagen.

– Det finna inga skäl för det idag. Vården är inte överbelastad i regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Vid Västra Götalandsregionens presskonferens på fredagen konstaterade han att regionen kommer hantera frågan i ”ordinarie format”. Regionen organiserar sig alltså inte politiskt i en särskild krisledningsorganisation.

– Jag lovar att alla våra medarbetare gör sitt yttersta för att möta pandemin, betonar Johnny Magnusson.

– Just nu är fokus att hålla igång kollektivtrafiken. Den brist som finns beror inte på brist på pengar, utan på brist på förare.

333 döda i Sverige

På fredagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten redovisades att antalet konstaterat smittade nu passerat 6 000 i Sverige, totalt 6 078 vilket är en ökning med 612 sedan torsdagen.

Sammanlagt 469 vårdades på intensivvårdsavdelning. 333 personer har avlidit i convid-19. En ökning med 51 avlidna sedan torsdagen.

– Kurvan fortsätter upp, det är en stigning nu, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten,

Av dessa har 14 personer avlidit i Västra Götaland.

..

Läs mer:

En miljard i tillskott till regionen

Skaraborgs sjukhus fokuserar på pandemin

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer