Söndag 26 maj 2019

Vårdsamordnare på alla vårdcentraler

Vårdcentralen i Södra Ryd, Skövde.
Vårdcentralen i Södra Ryd, Skövde.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar nu 12 miljoner kronor på att införa vårdsamordnare på alla vårdcentraler i Västra Götaland.

Vårdsamordnare är en funktion som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom.

I dagsläget har drygt hälften av alla vårdcentraler vårdsamordnare för psykisk ohälsa. En studie från Göteborgs Universitet visar att patienter som har tillgång till en vårdsamordnare får minskade depressionssymtom, förbättrad psykisk livskvalitet och kan återgå snabbare i arbete.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

Senast 2020 ska alla vårdcentraler i regionen ha vårdsamordnare.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer