Lördag 17 november 2018

Verktyg för ökad IT-säkerhet i kommunerna

Jonas Berggren, Färgelanda, Rasmus Olsson, Svenljunga och Torbjörn Svedung, Mellerud är tre av deltagarna i den nya uppdragsutbildningen som leds av Rose-Mharie Åhlfeldt och Marcus Nohlberg från Högskolan i Skövde.
Jonas Berggren, Färgelanda, Rasmus Olsson, Svenljunga och Torbjörn Svedung, Mellerud är tre av deltagarna i den nya uppdragsutbildningen som leds av Rose-Mharie Åhlfeldt och Marcus Nohlberg från Högskolan i Skövde.

Västra Götalands offentliga sektor ska bli mer säker. Genom en ny uppdragsutbildning vid Högskolan i Skövde ska regionens kommuner få verktyg för att identifiera och skydda sin information. Det ska minska risken för dataintrång.

Informationssäkerhetsprogrammet 2020 syftar till att förbättra och underlätta digitaliseringen i Västra Götalands offentliga sektor. Programmet är en gemensam från regionen och kommunerna. Totalt satsas 18 miljoner kronor de närmsta åren.

– Nu finns infrastrukturen på plats. Såväl på jobbet som hemma har de flesta bredbandsuppkoppling, exempelvis. Det har också gjort att mängden information ökat drastiskt, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi och kursledare för utbildningen vid Högskolan i Skövde..

-Nu är det därför dags att ta nästa steg – och vara bättre förberedd för de risker som finns. Det gäller inte minst inom offentlig sektor. Och här finns det behov av kompetensutveckling. Därför är vi väldigt glada att den här utbildningen nu påbörjas,

Utbildningen på 7,5 högskolepoäng genomförs för de första 17 kommunerna under 2018. Och 2020 är förhoppningen att de flesta av kommunerna i Västsverige vidareutbildat en medarbetare.

– Målet efter utbildningen är att kommunerna ska bli bättre på att skydda det som behöver skyddas, snarare än att det som är lätt att skydda, säger Marcus Nohlberg, lektor i informationsteknologi, och kursledare jämte Rose-Mharie Åhlfeldt och fortsätter:

I uppdragsutbildningen sker gemensamma träffar under flera tillfällen. Och däremellan jobbar deltagarna med sina hemuppgifter i den egna verksamheten.

– På det sättet blir utbildningen något som kommer kommunen och samhället till nytta med en gång, säger Rose-Mharie-Åhlfeldt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet