Onsdag 3 juni 2020

”Vi ställer inte upp på stora neddragningar i sjukvården”

Budgeten för hälso-och sjukvården står i centrum i de samtal som nu förs mellan den grönblå regionledningen och Socialdemokraterna. Ansvarigt regionråd, Jonas Andersson (L), hoppas på en bred politisk lösning.
Budgeten för hälso-och sjukvården står i centrum i de samtal som nu förs mellan den grönblå regionledningen och Socialdemokraterna. Ansvarigt regionråd, Jonas Andersson (L), hoppas på en bred politisk lösning.

Socialdemokraterna blåser nu till öppen strid om hälso-och sjukvården i Västra Götaland. Idag meddelar partiet att de inte ställer upp på några vårdöverenskommelser i nuvarande form.
S beslut gäller regionens samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder samt sjukhusstyrelser.

I ett pressmeddelande på torsdagen motiverar partiet sitt ställningstagande:

”De planlösa besparingar och kraftiga underfinansiering som det moderatledda regionstyret erbjuder sjukvården hanterar inte de stora problemen med långa köer, överbeläggningar och dålig tillgänglighet. Istället skapas ytterligare ojämlikheter för invånarna i regionen.”

Orealistiskt

Det förslag till vårdöverenskommelse som östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus nu har att ta ställning till är utifrån detta perspektiv orealistiskt, anser Socialdemokraterna i Skaraborg.

– Efter flera år av underfinansiering av sjukvården är läget redan kritiskt. Det nu gällande förslaget innebär ytterligare stora påfrestningar, inte minst för Skaraborgs sjukhus, säger Sebastian Clausson (S), 2:e vice ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Breda lösningar

– Vi förstår det bekymmersamma läget och har länge påtalat problemen med den underfinansierade vården, men nu krävs en helhetssyn för sjukvården i regionen, säger Helén Eliasson, vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

– Vi har sedan valet påpekat riskerna med ett minoritetsstyre och nödvändigheterna med samråd och breda lösningar. Men M-styret har ändå valt att fortsätta som om inget hänt. Konsekvenserna borde därför inte komma som en överraskning för den politiska ledningen, tillägger hon och efterlyser ”breda överenskommelser”.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer