Onsdag 26 september 2018

Göteborg viger sin första kvinnliga biskop

Göteborgs stifts 24:e biskop sedan stiftet bildades 1665, blir för första gången en kvinna. Susanne Rappman, som bor i Lindome. Foto: Harald Nilsson
Göteborgs stifts 24:e biskop sedan stiftet bildades 1665, blir för första gången en kvinna. Susanne Rappman, som bor i Lindome. Foto: Harald Nilsson

Nästa söndag vigs Susanne Rappmann, kyrkoherde i Mölndals pastorat, till biskop för Göteborgs stift. Den första kvinnliga biskopen i Göteborgs stift.

Biskopsvigningen äger rum 4 mars i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. Den sänds också live på Svenska kyrkans webbplats.

Susanne Rappmann valdes till biskop i november och hon efterträder Per Eckerdal som går i pension.

– Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften som biskop i Göteborgs stift med allt vad det innebär, inte minst att verka för enhet och att uppmuntra församlingarna i deras arbete. Till att börja med kommer jag att ägna mycket tid åt att skapa relationer med människor och sammanhang inom och utanför Svenska kyrkan, säger Susanne Rappmann som blir Göteborgs stifts 24:e biskop och den första kvinnan.

Susanne Rappmann är född 1965 och prästvigdes 1992 för Göteborgs stift. Hon bor i Lindome och arbetar sedan 2014 som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Hon är också kontraktsprost i Mölndals kontrakt.

Tidigare har Susanne bland annat arbetat som kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling och komminister i Stensjöns församling. Hon är teologie doktor och har också arbetat som universitetslektor vid Karlstads universitet samt vid Bräcke Diakoni.

Som sitt valspråk har Susanne Rappmann valt: ”Vår Gud bär sår”. Det är inspirerat av Ylva Eggehorns dikt ”No other God has wounds”.

– Tron på en Gud som bär egna och andras sår hör till det mest hoppfulla jag vet – och hopp tror jag att vår tid behöver. Vi behöver hopp som kämpande människor men också som kyrka. Genom valspråket vill jag inspirera till att våga dela sårbarhet, tro på försoningens möjlighet och omsätta tron i praktisk handling.

Göteborgs stift inrättades 1665 och omfattar Bohuslän, Halland samt södra och västra delarna av Västergötland.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet