Tisdag 2 juni 2020

Vikande utveckling i åtta av tio företag

Nästan åtta av tio västsvenska företag upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion.

Läget i det västsvenska näringslivet har försämrats drastiskt under den senaste veckan i sviterna av Corona/Covid-19. Initialt drabbades framförallt företag verksamma inom transportsektorn och besöksnäringen hårdast, men nu syns också effekter i fler branscher och sektorer. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.

— Vi ser att efterfrågan har störtdykt för många företag där kunderna har försvunnit. Samtidigt finns det företag som fortfarande kan köra produktion och tillverkning enligt plan, men som nu börjar se problem i att få tag i de varor och material som verksamheten kräver. Situationen riskerar därmed snabbt att försämras för betydligt fler och det går alarmerande fort, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Krispaket

Under de tre första veckorna i mars har 3556 personer i Västra Götaland varslats om uppsägning, uppger Arbetsförmedlingen. I Svenskt Näringslivs undersökning bland drygt 1500 företag i Västra Götaland uppger 35 procent att de har, eller planerar att varsla personer inom den närmsta framtiden.

Den 16 mars beslutade regeringen om ett krispaket med likviditetsstärkande åtgärder. Efter det har ytterligare satsningar tillkommit.

— Det är bra att många företag kan dra nytta av de reformer som regeringen beslutat. Men, signalerna från landets företag är att de inte räcker. Det behövs mer och fler åtgärder som gör större skillnad för de företag som befinner sig i en akut situation, konstaterar Rudolf Antoni.

—  Svenskt Näringsliv har därför presenterat ett räddningspaket på 200 miljarder för företag och jobb. Bland annat ersättning vid intäktsbortfall, tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen, säger Rudolf Antoni.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer