Torsdag 9 juli 2020

Vill slopa fri tandvård för 24-åringar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland föreslår att den fria tandvården för 24-åringar avskaffas från och med 1 januari 2021. Något som kritiseras av Socialdemokraterna.

Ärendet återremitterades i februari av regionfullmäktige som ville ha en risk- och konsekvensanalys innan beslut.

I Västra Götaland har åldersgränsen för fri tandvård successivt höjts och är idag 24 år, ett år längre än vad den nationella lagstiftningen anger.

Förslaget får kritik av Socialdemokraterna.

– Det är lika känt för moderater och kristdemokrater och övriga i det borgerliga regionstyret – och även för sverigedemokrater – som för oss att det finns en tydligt socioekonomisk ojämlikhet när det kommer till tandvård. Högerpolitiker har tillgång till samma information som vi, om hur viktigt den förebyggande tandvården är för den framtida hälsan. Ändå väljer man att, fullt medvetet, ta det här steget. Det säger mycket om vilken inställning till jämlikhet som råder på den politiska sidan, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR, i ett pressmeddelande.

Förslaget ska härnäst till regionstyrelsen och därefter till regionfullmäktige för slutligt beslut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet