Tisdag 25 september 2018

Yvonne Kjell ny chef för naturbruksskolor

Yvonne Kjell
Yvonne Kjell

I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.

Yvonne Kjell lämnar en tjänst som bildningschef i Vara kommun. Tidigare har hon innehaft ett flertal ledande funktioner i flera av Skaraborgs kommuner samt har en flerårig erfarenhet av arbete med Skaraborgs kommunförbund genom både skolchefs- och kulturchefsnätverk. Dessutom har hon 20 års erfarenhet från grundskolan i Skövde och Göteborg.

– Yvonne Kjell har inte bara en bred erfarenhet inom den pedagogiska sfären utan även de personliga egenskaper och ledaregenskaper vi efterfrågar, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Jag ser i Yvonne Kjell en erfaren verksamhetsutvecklare som kommer att inspirera sina medarbetare och det kontaktnät som omger Naturbruksförvaltningen.

– Att få möjlighet att leda, driva och utveckla Naturbruksförvaltningen kommer att vara en mycket inspirerande utmaning för mig, säger Yvonne Kjell. Att få fördjupa min kunskap om de gröna näringarna och driva en utveckling mot en kompetens i världsklass för en hållbar framtid är något jag ser fram emot. Att få arbeta för en levande landsbygd med god tillväxt, stabil utveckling och ett effektivt resursutnyttjande är ett privilegium.

Yvonne Kjell efterträder Kristina Athlei som i januari började som regionutvecklingschef i region Jönköping.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer