Onsdag 26 februari 2020

Västtrafik vill ha 7 000 nya resenärer

Västtrafik vill få fler bilister att resa med kollektivtrafiken. I dag inleds en ny kampanj vars syfte är att få fler att ställa bilen. Satsningen väntas ge 7 000 nya resenärer, enligt Västtrafik.

Kampanjen innebär att över 30 000 bilister i Västra Götaland kommer få chansen att provåka gratis under två veckor. Kampanjen riktar sig framförallt till personer som reser till och från sitt arbete med bil.

Ansökningsformuläret finns tillgängligt på Västtrafiks Dessutom går Västtrafik ut till 245 000 hushåll i Västra Götaland med erbjudandet till bilister om att prova på kollektivtrafiken under två veckor.

– Det är angeläget, men svårt, att förändra beteenden. Vardagen ser olika ut för oss alla. Det handlar om var vi bor, var vi arbetar och därtill ett vardagspussel som behöver gå ihop. Men alla tjänar på att fler åker kollektivt och jag är övertygad om att många väljer kollektivtrafiken bara de får prova. Det viktiga är att vi börjar reflektera mer över bilens påverkan och hur vi kan förändra vårt eget resande, säger Lars Backström, vd på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer