Onsdag 30 november 2022

Viljan att investera i skog är fortsatt stark

STARK. Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker, men tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Det visar höstens Skogsbarometern. Foto: Ludvig & Co.
STARK. Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker, men tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Det visar höstens Skogsbarometern. Foto: Ludvig & Co.

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Skogsägarnas syn på lönsamheten i privatskogsbruket har försämrats de senaste fyra åren. Idag tycker knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god.
– Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co, i ett pressmeddelande.

Även skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser har minskat. Det är troligen en konsekvens av den osäkra omvärlden med pandemi, Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation.

Har dålig koll

De senaste åren har EU varit aktiva i skogsfrågan och det finns idag en rad initiativ från EU som påverkar skog och skogsbruk. Trots det är det bara en av tio skogsägare som uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. 44 procent är inte insatta alls. Samtidigt har andelen skogsägare som är lite insatta ökat markant, 46 procent uppger numera att de är lite insatta i EU:s skogspolitik.
– EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank.

En viktig resurs

Skogsindustrin bedöms att ha en allt större roll och betydelse i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det geopolitiska osäkra läget har dessutom förstärkt vikten av att vara självförsörjande på resurser som energi, vilket ökar skogens betydelse. Samtidigt väntas efterfrågan på hållbara, cirkulära material och energikällor tillverkade av inhemska råvaror öka i samband med omställningen till ett fossilfritt samhälle.
– Skogen kommer att vara en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att balansera ett ökat behov av material och energi från skogen mot ett uthålligt skogsuttag som beaktar biologisk mångfald är en utmaning. Samtidigt måste skogssektorn hantera de ökade riskerna som ett förändrat klimat medför. Det öppnar för nya möjligheter och potentialen för forskning, innovation, utveckling och investeringar, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet