Fredag 22 januari 2021

Vill se billigare analys av vildsvinskött

UTRETT. Livsmedelsverket har utrett om och hur staten ekonomiskt kan subventionera provtagningen av cesium och trikiner – samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det. 
UTRETT. Livsmedelsverket har utrett om och hur staten ekonomiskt kan subventionera provtagningen av cesium och trikiner – samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det. 

Livsmedelsverket har utrett hur staten kan betala provtagning av cesium och trikiner i vildsvinskött. Meningen med utredningen är att kostnaden ska bli lägre för de som får sälja köttet vidare till konsumenterna.

Vildsvin som bökar i svensk skog och mark kan ha höga halter av cesium – som finns kvar efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Vildsvinens kött kan även innehålla parasiten trikin.

Det här är också anledningar till att vildsvinskött som ska säljas till konsumenter måste provtas och analyseras.

Kostnaden för analyserna ligger i dag på enskilda jägare och vilthanteringsanläggningar, vilket i sin tur har setts som ett hinder till varför inte fler vildsvin hamnat på de svenska matborden.

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen därför utrett om och hur staten ekonomiskt kan stödja provtagningen av cesium och trikiner samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det.

Fokus på de som får sälja

Livsmedelsverket har i utredningen fokuserat på att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion, där vildsvin bedöms vara en outnyttjad resurs. Och nu föreslår verket att vilthanteringsanläggningar, särskilt utbildade jägare och vilthanterande detaljhandelsanläggningar ska få ta del av subventionerna.

– Det förutsätter dock att förslaget om att specialutbildade och registrerade jägare och detaljhandelsanläggningar får sälja vildsvinskött till konsument, godkänns. Den utredningen pågår och ska presenteras i mars nästa år, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket och projektledare för pågående utredningar om vildsvin i ett pressmeddelande.

Så enkelt som möjligt

När det gäller cesiumanalyser föreslås subventionen gälla för vildsvin som skjutits i vissa definierade nedfallsområden.

Livsmedelsverket föreslår ingen ersättningsnivåer, men säger att ersättningen bör vara fast och lika för alla berörda.

– Våra ledord är att det ska vara så enkelt som möjligt för företag och jägare att få ut ersättningen. Med en fast summa så blir det även administrativt enkelt och kostnadseffektivt att hantera, säger Mattias Åsander.

Handläggning och utbetalning av subventionerna föreslås läggas på Jordbruksverket och integreras med ett samlat digitalt system som utreds av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Utredningen har nu skickats till regeringen för vidare hantering och beslut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet