Onsdag 26 september 2018

Vill utreda åtgärder för att minska TBE-smitta

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick därför på torsdagens sammanträde i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som kan minska antalet personer som insjuknar i TBE.

Utredningen ska innehålla förslag till åtgärder som syftar till att höja vaccinationsgraden, men också information och kunskap om hur andra landsting arbetat med förebyggande åtgärder.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan och/eller hjärnhinnorna. TBE-vaccination ges till barn från och med ett års ålder. Vaccinet kostar 300 kronor per dos och det behövs flera doser för att få ett fullgott skydd.

Styrelsens vice ordförande Jim Aleberg (S) har tidigare yrkat på att utreda förutsättningarna för att ge TBE-vaccin kostnadsfritt till barn i Västra Götaland

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet