Söndag 23 februari 2020

Vindkraft och elexport slår nytt rekord

Under det senaste året har vindkraften producerat 20,1 TWh el. Det är första gången vindkraften överträffat 20 TWh och det nya rekordet innebär att vindkraften nu står för 14 procent av den svenska elanvändningen.
Andelen förväntas öka till drygt 25 procent redan år 2022.

– De investeringar som tog fart efter energiöverenskommelsen 2016 börjar nu slå igenom i ökad elproduktion, konstaterar Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Den ökade vindkraften innebär att också den svenska nettoexporten av el har ökat och slagit nytt rekord. Under de senaste 52 veckorna har elexporten uppgått till 24,1 TWh, enligt Energiföretagens statistik.

Det kan minska klimatutsläppen från fossil elproduktion i våra grannländer med cirka 14,5 miljoner ton, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av Sveriges egna utsläpp av växthusgaser, uppger Svensk Vindenergi.

Minskade utsläpp

I Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos förväntas elproduktionen från vindkraft öka till 37 TWh år 2022, medan Svensk Vindenergis prognos är en ökning till nästan 40 TWh.

Detta trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh förväntar Energimyndigheten att elexporten år 2022 uppgår till rekordhöga 29 TWh.

Den nya vindkraften kan, om utbyggnaden tillåts fortsätta, leda till att klimatutsläppen år 2030 minskar med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer