Torsdag 17 oktober 2019

Vindkraften fördubblas

Produktionen för vindkraft väntas fördubblas från dagens cirka 20 TWh till nästan 40 TWh inom fyra år och då stå för mer än en fjärdedel av elanvändningen i landet. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

Under andra kvartalet 2019 fattades investeringsbeslut motsvarande 84 MW ny vindkraft i Sverige, en minskning med 1141 MW jämfört med föregående kvartal. Nedgången väntas vara tillfällig och branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas från dagens knappt 20 TWh till närmare 40 TWh år 2022.

Sedan energiöverenskommelsen slöts har det tagits beslut om investeringar i ny vindkraft för över 70 miljarder kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer