Söndag 19 augusti 2018

Vinstdelning i  Skövdebostäder ifrågasätts

Bra personalpolitik eller dåligt? Åsikterna går isär om Skövdebostäders vinstdelningssystem.
Bra personalpolitik eller dåligt? Åsikterna går isär om Skövdebostäders vinstdelningssystem.

Förra året delade det kommunala aktiebolaget Skövdebostäder ut nära 1,4 miljoner kronor i vinst till sina anställda.

– Märkligt. Man skulle vilja veta hur de motiverar det i relation till de anställda inom vård och omsorg till exempel, säger Oskar Svärd, forskare i kommunala bostadsbolag.

Skövdebostäder AB går bra. Förra året gjorde bolaget en vinst på drygt 60 miljoner kronor. En del av vinsten går tillbaka till bolagets anställda i form av inbetalning till pensionsförsäkringar.

2016 blev den summan 13 500 kronor, enligt bolagets vd, Dan Sandén.

– Jag tycker det är jättebra. Det är en förmån som man har om man är anställd i det här företaget. Det finns andra förmåner om man är anställd i kommunen, andra regelverk som gäller där och andra kollektivavtal, säger Dan Sandén.

Orättvist system

Men det här resonemanget håller Oskar Svärd, Göteborgs universitet, inte med om. Han har forskat om kommunala bostadsbolag sedan 2009 och disputerade förra året med en avhandling om styrelsearbete i kommunala bostadsbolag.

– Jag tycker det verkar så märkligt i många avseenden. Det ena är jämförelsen med andra kommunalanställda. En kulturnämnd, barn- och ungdomsnämnd eller skolnämnd ska inte gå med vinst. De har inga möjligheter till bonusutbetalningar, säger Svärd.

Han har i sin forskning inte tidigare stött på att vinster i kommunala bostadsbolag delas ut till personalen och kan inte säga hur vanligt det är.

– Givet att man gör ett överskott brukar det hanteras på två sätt. Det ena är att man överför det till ägaren som vinst. Det andra är återinvestering i verksamheten. Det här är en tredje variant, att det ska tillfalla personalen på något sätt. Det finns en problematik i det.

Etiska problem

I Skövdebostäder kan två procent av vinsten fördelas på personalen, men det finns en maxnivå. Det kan högst bli en tredjedel av basbeloppet, som var 44 300 kronor förra året.

Är det etiskt försvarbart att ett kommunalt bolag har delar ut vinst till sina anställda?

– Det finns problematiska sidor. Man kan tänka sig att ett överskott i verksamheten och goda prestationer alltid ska tillfalla dem man är till för: kommuninvånare och kunder eller ägaren. Inte till sig själv, till personalen. Å andra sidan skulle en annan lösning kunna vara att ha högre löner till de anställda. Det är inget vi tycker är problematiskt, säger Oskar Svärd.

Dan Sandén tycker inte att det finns några etiska problem med att Skövdebostäder har vinstdelning, medan andra kommunanställda inte har den möjligheten.

– Det är inte jämförbart. Vår vinst kommer inte från några skattemedel utan det är hyresintäkter och en affärsverksamhet. Vi ska agera efter affärsmässiga principer som det står i lagen, och det gäller inte en kommun. Därmed måste vi agera affärsmässigt även för att attrahera attraktiv arbetskraft.

Dan Sandén fortsätter:

– Jag tycker inte heller att det är känsligt, eftersom det här inte är skattepengar, som en kommun drivs av. Vinster förekommer inte i kommunen på det sättet. Vi är ett affärsdrivande företag, som måste göra vinster och det är inte skattepengar som de här vinsterna kommer ifrån.

Men Oskar Svärd håller inte heller med om detta resonemang. Ett kommunalt aktiebolag är inte så väsensskilt från andra kommunala verksamheter, som Dan Sandén vill göra gällande, menar han.

– Man lutar sig mot lagstiftningen och säger att ’vi får göra så här’. Det klart ni får. Det är inte olagligt. Det är inte det som är grejen. Idén om att det här är kommunens bolag och därmed kommuninvånarnas bolag, det är den som gör att vi ställer de här frågorna. Det gör vi inte till de privata bolagen för vi förväntar oss inte att Volvo ska göra avkall på sina vinstkrav eller inte ha bonussystem för vi har andra förväntningar.

– Anledningen till att vi blir upprörda över en sån här sak är att vi förväntar oss att de är kommunala, inte privata. Sedan om de har juridiskt rätt är för medborgaren, journalisten, den allmänna debattören av underordnad betydelse, säger Svärd.

Fler i Skaraborg

Skövdebostäder är inte det enda kommunala aktiebolaget i Skaraborg som delar ut vinst till sina anställda. Hyresbostäder Falköping har ett bonussystem, som förutsätter att bolaget går med plus, men som också bygger på en motprestation. Ett antal kriterier sätts årligen upp av styrelsen. Antalet mål som uppfylls avgör bonusens storlek, som aldrig kan bli större än 0,4 procent av inkomstbasbeloppet eller max åtta procent av resultatet. Även AB Bostäder i Lidköping har ett bonussystem kopplat till kundnöjdheten.

För Oskar Svärd är det inte någon skillnad på bonussystem och vinstdelning.

– Båda idéerna bygger på prestation ändå. Egentligen tycker jag inte att det är någon skillnad i sak, frågan är bara hur bred prestationen ska vara, säger han.


”Det känns knepigt”

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) är förvånad över att Skövdebostäder delar ut vinst.
– Hade jag fått frågan i dag om man skulle inför något sådant hade min absoluta reaktion varit ’nej’, säger hon.

När Skaraborgsbygden berättar att Skövdebostäder delar ut vinst till sina anställda, kommer det som en överraskning för Katarina Jonsson.  Hon är tillfällig ordförande i bolaget efter att den tidigare ordföranden Johan Fogelberg (M) nyligen avgått.

– Jag hade ingen vetskap om detta. Tydligen är det ett beslut som ligger 10-15 år eller ännu längre tillbaka i tiden, säger hon.

Utbetalningen av vinstandelar till personalen redovisas i årsredovisningen, som varje år behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Statsvetaren Oskar Svärd, vid Göteborgs universitet, expert på kommunala bostadsbolag, tycker att vinstdelningen är märklig och undrar hur kommunen försvarar vinstdelningen i relation till andra kommunanställda, som inte har den förmånen.

– Jag delar åsikten och kan se en orättvisa exempelvis gentemot dem som jobbar inom äldreomsorgen, som inte har möjlighet att ta del av kommunens överskott, säger Katarina Jonsson.

Hon fortsätter:

– Spontant tycker jag att det känns knepigt eller orealistiskt i jämförelse med alla andra som jobbar inom Skövde kommun. Den som är anställd inom äldreomsorgen är lika mycket anställd i en kommunal koncern, som en som är anställd i ett bolag.

Som ny tillfällig styrelseordförande ska hon ta reda på bakgrunden till systemet och sätta sig in i frågan.

Blir det en förändring?

– Det kan jag inte säga eftersom jag inte ens vet hur beslutet är taget en gång i tiden. Däremot får jag återkomma.

– Jag har heller inte hört att det finns i något annat kommunalt bolag, men jag har inte varit lyhörd för det, för jag har inte tänkt att det skulle förekomma.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet