Fredag 7 augusti 2020

Ett hav fritt från plast är allas ansvar – bli kusträddare i sommar

Fiskar och marina däggdjur svälter ihjäl när deras magar fylls av plast. Otaliga djur skadas av gamla fiskenät som driver omkring och annat skräp som hamnat i haven. Om vi inte får stopp på utvecklingen kommer det om 30 år att finnas mer plast än fisk i våra hav.

Nedskräpningen orsakar inte bara problem i hav långt borta. Även i Sverige hamnar mycket avfall utanför systemet och blir till skräp. I maj anordnade Håll Sverige Rent kampanjen Kusträddarna, då människor gick ut på sin närmsta strand och plockade skräp. Sammanlagt deltog 42 000 personer över hela landet, som tillsammans plockade över 8 700 säckar med skräp. Bara i Västra Götaland deltog 7 354 personer, vilket är ett tydligt tecken på att många vill vara med och vända utvecklingen.

Om alla skulle plocka ett skräp varje dag skulle Sverige bli lite renare. Men att plocka skräp handlar inte bara om att städa, utan om att öka medvetenheten om skräp, återvinning och hållbar utveckling. På så sätt kan vi se till att normen om att inte skräpa ner lever vidare – generation för generation.

Eftersom ingen har ansvar att städa haven ökar skräpmängderna ständigt. Varje timme spolas skräp motsvarande fem fulla badkar i land bara på den svenska Bohuskusten. Man hittar i dag plast i havet som kan dateras till 1960-talet.

På Internationella havsdagen den 8 juni i år deklarerade regeringen att Sverige gått med i en internationell vängrupp för att minska nedskräpningen av världshaven. Gruppen består av drygt trettio länder och ett av målen är att arbeta för en global överenskommelse om plast. Tillsammans med EU:s förbud mot vissa engångsartiklar av plast är det viktiga steg i rätt riktning. Men för att vända utvecklingen måste vi sätta stopp för läckaget av plast till våra hav. Och var och en av oss kan bidra redan här och nu.

Vi vet att det mesta av skräpet i havet kommer från land. Och vi vet att det bara finns ett sätt att stoppa nedskräpningen – att vi slutar skräpa ner. I sommar uppmanar vi därför alla invånare i Västra Götaland att fortsätta kampen för renare hav. Bli en kusträddare i sommar!

Johanna Ragnartz
Vd, Håll Sverige Rent