Söndag 5 februari 2023

Gothia i Skövde öppnar en ny filial

Gothia Innovartion AB i Skövde öppnar nu en ny inkubator-filial på Lindholmen i Göteborg. Vid filialen ska nya dataspelsföretag i Göteborg utvecklas. Foto: Sebastian Bularca
Gothia Innovartion AB i Skövde öppnar nu en ny inkubator-filial på Lindholmen i Göteborg. Vid filialen ska nya dataspelsföretag i Göteborg utvecklas. Foto: Sebastian Bularca

Gothia Innovation i Skövde expanderar. Affärsutvecklare har precis rekryterats till en helt ny inkubator för dataspelsföretag. Men nu på Lindholmen i Göteborg.
– Vi ökar attraktionskraften för våra bolag. Samtidigt når vi en annan typ av spelutvecklare, som finns i Göteborg, säger verksamhetsansvarig Per-Arne Lundberg.

Gothia Science Park i anslutning till Högskolan i Skövde, är en framgångsrik teknik- och forskningspark med IT-profil. Inte minst för utveckling av dataspel.

Så framgångsrik att man nu kopierar sin inkubator-verksamhet för dataspelsföretag och öppnar en filial i Göteborg.

– Göteborg blir en filial till Skövde, inte tvärtom, betonar Per-Arne Lundberg på Gothia. Ledning och säte för företaget är fortsatt Skövde.

Unik kompetens

”The Game Incubator” är namnet på filialen, precis som i Skövde. Officiellt sker invigning först i slutet av januari. Men lokaler är redan fixade och ett par nya affärsutvecklare är rekryterade.

– Vår inkubatorverksamhet i Skövde är bland de bästa i världen, säger Per-Arne. Vi har en unik kompetens för att hjälpa nya spelsföretag.

Sedan 1999 har också ett 60-tal sådana företag fötts i Gothias inkubator-verksamhet.

Framgången ligger, enligt Per-Arne Lundberg, i att ha tillgång till talanger i världsklass.

– Det har vi genom studenterna på högskolans utbildningar i Skövde, säger han. Här har vi också en nödvändig kreativ och kritisk massa för att utveckla idéer.

Till detta behövs erfarna affärsutvecklare som verkligen kan bygga företag. Inte bara bygga spel. Dessutom genomtänkta processer för att göra verklighet av idéerna.

Göteborg

– Vi ska ge samma erbjudande i Göteborg, säger Per-Arne. Det blir en vinst för Skövde och det blir en vinst för hela regionen.

Han tror inte det finns någon risk att fokus för verksamheten förflyttas från Skövde till Göteborg.

– Våra företag i Skövde kommer dra nytta av lokaliseringen till Göteborg, säger han. Sammantaget stärker vi vårt varumärke. Vi blir mer synliga.

– Jag ser bara positiva effekter av denna lokalisering, betonar Per-Arne. När investerare och intressenter ska flyga till Sverige, landar de på Landvetter istället för till Arlanda. Det är här spelutvecklingen sker.