Torsdag 23 mars 2023

Inflyttning i nybyggda demenscentrum Villa Videbeck

Foto: pressbild
Foto: pressbild

Den första flygeln på kommunens nya demenscentrum Villa Videbeck på Margretelundsområdet står nu klar och i förra veckan flyttade de första boende in på en av avdelningarna.

”Den här veckan är det dags för boende på ytterligare två avdelningar att flytta in och veckan därefter är det dagverksamheten Club Vides tur att få ta de nya lokalerna i anspråk”, berättar demenssamordnare och enhetschef Susanne Sandén i ett pressmeddelande.

Villa Videbeck kommer när det är färdigbyggt 2023 att ha 106 lägenheter för personer med demenssjukdom. Målet är att samla kompetens inom demens för att ge god och säker vård och omsorg samt trygghet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bygget kommer kosta 175 miljoner och är en av de största investeringarna Lidköpings kommun gjort på många år.

Följande verksamheter kommer att ingå i Villa Videbeck demensboende, en demensspecialiserad hemvårdsgrupp, dagverksamhet, korttidsvård och avlösning/växelvård samt anhörigstöd och uppsökande verksamhet.

”Villa Videbeck byggs i fem etapper. Nu när etapp 1 är klar startar arbetet med etapp 3, parallellt löper även arbetet med etapp 2. Under planering och byggnation har det tagits stor hänsyn till de boendes perspektiv och personalens arbetsmiljö”, säger projektledare Henrik Johansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet