Måndag 3 oktober 2022

Kör inte vilse med elektrifieringen

Den nya bestämmelsen kring E10 har börjat att gälla, det vill säga att vi i Sverige har fått en ny standardbensin på våra tankställen. Det innebär att bränslet som tankas nu ska innehålla minst mellan 5-10% etanol-inblandning av fossilfria källor. Enligt transportstyrelsen skall de flesta bilmodeller klara av detta, gammal som ny. Reduktionsplikten i bensin ökas från 4,2% till 6% minskning av växthusgasutsläppen i hela livscykeln jämfört med om bensinen enbart varit fossil. Ett steg i klimatomställningen helt klart, då denna åtgärd skulle reducera klimatutsläppen från fordonstrafik avsevärt på kort tid.

Självklart är det inte tillräckligt på lång sikt, vi har lång väg att ”åka” både vad det gäller att utveckla nya transportmedel för det vardagliga personkörandet, till att hitta nya vägar att transportera förnödenheter till hela Sverige.

Det finns över 7 miljoner bilar registrerade i Sverige. Det innebär att alla som har körkortmöjligheter i Sverige, skulle kunna äga en bil. Drygt 90 000 bilar av dessa är elbilar. Andra alternativ som hybrider, etanol och biogas finns med i statistiken, men majoriteten av bilarna går på bensin eller diesel.

Etanolen som används i inblandningen kan komma ifrån olika förnyelsebara resurser, men den vanligaste källan är spannmål, en vanlig gröda världen över. Dieselns motsvarighet är HVO, en syntetisk diesel som vi kan framställa med hjälp av skogen. Mycket av den HVO som kommer från skogen blir utkonkurrerad av den inte så miljövänliga palmoljan, som också kan bli framställd till detta bränsle. Sen har användandet av skogen och brukandet en egen kamp som är extremt polariserad om dess framtid som verktyg för en grön omställning.

Biogas finns som alternativ också. I Götene kommun planeras det att bygga en av Sveriges största biogasanläggningar. Med flöden från jordbruk och rester från exempelvis matavfall, kan vi skapa både värme och bränsle till transport. Hur är intresset på riksnivå? Just nu skyller regeringen på nya EU-direktiv, vilket innebär att vi inte riktigt kan räkna med att biogasbilen förblir ett miljövänligt fordon i framtiden, och därmed ligger det på förslag att enbart elektrifierade fordon skall köpas in i exempelvis offentlig verksamhet.

Omställningens åtgärder för att klara av att hålla oss inom planetens gränser för vad jorden klarar av samtidigt som vi ska minska vår klimatpåverkan har ingen rak linje. Historiskt har vi haft förmågan att helt enkelt bara byta ut sånt som vi anser inte funkar mot något helt nytt. Känns det igen? Hur mycket resurser har vi använt i befintliga bilar, som vi sedan inte kan använda? Kanske är jag hård, men om man tittar på alla större tillverkare av fordon som exempel, är elektrifieringen ett faktum även fast vi har flera olika alternativ att välja emellan som inte alls får samma uppmärksamhet.

Att eftersträva politiskt med att ha en diversifierad fordonsflotta i framtiden, borde ge de resurser som vi ändå använder i ett flöde komma till större nytta och få en ärlig chans än att leta efter en ändlig resurs som ädelmetaller långt nere i marken för batteritillverkning.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.