Torsdag 1 juni 2023

Lidköping vill förbättra för cyklister

322 personer i Lidköping har deltagit i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer-undersökning. Resultatet ska användas för att göra staden cykelvänligare. 

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer-undersökning är en rikstäckande nöjdhetsundersökning bland personer som cyklar. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling, samt att utvärdera cyklandet i kommunerna. 83 kommuner deltog i årets undersökning.

Sammanlagt inkom 322 svar från allmänheten som gav Lidköping en fjärdeplats av totalt 50 jämförbara kommuner, alla med mindre än 50 000 invånare.

”Undersökningen visar att Lidköping generellt upplevs som en bra och trygg stad att cykla i med god tillgång till cykelvägar till och från arbete och studier. Samtidigt finns det förbättringspotential”, säger Dennis Tomazic, trafikplanerare för hållbara resor i Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.

Områden

Resultatet kan även användas i kommunen för att planera och utveckla cyklingsmöjligheterna.

Invånarna har fått besvara totalt 28 frågor i sex olika kategorier. Resultatet visar att Lidköping får höga betyg på områdena generell nöjdhet, tillgång till cykelinfrastruktur och framkomlighet i cykelvägnätet. Drift och underhåll av stadens cykelvägar får bra betyg året runt och de svarande berömmer möjligheterna att digitalt kunna felanmäla och rapportera hinder eller skador på vägarna.

Fortsatt planering

Områden där de svarande tycker att kommunen har mer att jobba på rörde frågor om cykelsäkerhet, möjligheten att ta med sig sin cykel i kollektivtrafiken, samspelet mellan olika trafikslag samt hur cyklingen prioriteras i infrastrukturplaneringen.

”Med resultaten från dessa undersökningar samt det nya gång- cykel och trafiksäkerhetsprogrammet som nu är antaget av kommunfullmäktige har vi nu en bättre verktygslåda att använda i det fortsatta arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla i kommunen”, säger Martin Björklund, trafikplanerare i Lidköpings kommun.

”Sedan tidigare vet vi att nästan 75 procent av befolkningen i Lidköping bor inom sju kilometers radie från stadskärnan vilket lämpar sig särskilt väl för cykling. Vi tar till oss synpunkterna och förbättringsförslagen som framkommit i Cyklistvelometern”, avslutar Dennis.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd