Söndag 26 maj 2019

Ny utställning på Västergötlands museum

Lördagen 24 november öppnar på Västergötlands museum en utställning om just det som skulle förändra världen – boktryckarkonsten.

– Här berättar vi historien om Gutenbergs uppfinning, om arvet efter Luther och om reformationen, säger Göran Elisson utställningsansvarig på museet.

Tänk dig en värld där bara maktens män och kvinnor kan läsa. Böcker är så dyrbara att de hålls fastkedjade i kloster. De är skrivna för hand och Kyrkan bestämmer vad som får spridas.

Men så kommer en uppfinning som ändrar allt och vänder upp och ned på världen. En uppfinning som gör att böcker kan mångfaldigas och spridas på rekordtid. Kunskap blir tillgänglig. Fler och fler börjar läsa och tänka själva.

Unika böcker

Göran Elisson har tillsammans med byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson producerat utställningen som omfattar inlån av böcker och unika blad från bland annat Skara Stifts- och landsbiblioteks och privatpersoners samlingar.

En del böcker är också upphämtade från Västergötlands museums egen samling.

– Det här är unika böcker som man normalt inte får se. Det är våra äldsta tryckta böcker, säger Robin Gullbrandsson.

Snabb spridning

I utställningen beskrivs hur boktryckarkonsten möjliggjorde att reformationens texter och idéer kunde spridas så snabbt.

– Man skulle kunna jämföra det med vår tids digitala revolution med internet och de sociala medierna, men det här var nog ännu större. Möjligheten att trycka böcker förändrade vetenskapen, öppnade upp för renässansen och genom det tryckta ordet kan vi idag fortfarande möta människor från svunna sekel, läsa deras tankar och berättelser. Frågan är vad vår digitala tid lämnar efter sig, avslutar Robin Gullbrandsson.

Utställningen invigs av biskop Åke Bonnier 24 november och pågår sedan till och med 3 februari 2019.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet