Fredag 20 september 2019

Nya tomter vid Vänern i Blomberg

Upp till 31 bostadshus vid Blomberg och Vänern föreslås i en detaljplan som är ute på samråd till sista augusti.

Götene kommun har tagit fram en detaljplan för nya bostadshus vid Vänern i Blomberg. I den fördjupade översiktsplanen anges att det ska planeras bostäder i området. Detaljplanen preciserar nu hur detta ska gå till.

Planen möjliggör 31 tomter i gränslandet mellan ”de mer stadsmässiga bostadsområden som planeras i tätorterna, och det renodlade landsbygdsboendet”, skriver Götene kommun.

Kommunen räknar med att anta planen vintern 2019-2020.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet