Söndag 23 september 2018

Sju kollektivverkstäder får stöd

Konsten stärks – Västra Götalandsregionen genomför Kollektivverkstadslyft
Konsten stärks – Västra Götalandsregionen genomför Kollektivverkstadslyft

Inför 2017 avsatte Västra Götalands kulturnämnd en miljon kronor till ett så kallad kollektivverkstadslyft till de sju kollektivverkstäder som har stöd från nämnden. Nu är fördelningen klar.

I Skaraborg beviljas Konstgrafiska verkstaden i Tidaholm och Skaraborgs konstgrafiska verkstad 125 000 kronor vardera.

Syftet med stödet är att stärka medlemmar genom kompetensutveckling och stärka kollektivverkstädernas roll i regional utveckling. Stödet ska även gå till att genomföra aktiviteter för personer som inte är medlemmar, då kulturnämnden anser att kollektivverkstäderna har en viktig roll att spela som mötesplats.

Stärker konstnärligt skapande

Stöd till kollektivverkstäder stärker infrastrukturen för konstnärligt skapande i regionen. Det anges i Västra Götalandsregionens kulturplan 2016-2019. Kollektivverkstäder utgör ett nav på sina respektive platser där konstnärer och organisationer skapar utveckling – en satsning på kollektivverkstäder blir därför en satsning på invånarna i Västra Götaland.

Alla kollektivverkstäder som får stöd:

  • Ålgården beviljas 125 000 kronor
  • Marks konstgrafiska verkstad beviljas 50 000 kronor
  • Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän beviljas 225 000 kronor
  • Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg beviljas 225 000 kronor
  • Not Quite beviljas 125 000 kronor
  • Konstgrafiska verkstaden i Tidaholm, 125 000 kronor
  • Skaraborgs konstgrafiska verkstad 125 000 kronor

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet