Lördag 28 januari 2023

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Slag, sexuella övergrepp och misshandel i hemmen men också kränkningar, begränsningar och kontrollbehov är våld.  1 av 3 kvinnor och flickor i världen utsätts för våld, det är allvarlig kräkning av de mänskliga rättigheterna och ett stort globalt samhällsproblem.

Förra året mördades 18 kvinnor i Sverige av en nära anhörig. Det kan vi aldrig acceptera. 

 

Våld mot kvinnor pågår i hela världen, i alla länder, alla religioner, alla kulturer. Miljontals flickor och kvinnor trakasseras, våldtas, dödas, diskrimineras på grund av sitt kön. Det sker genom fysiskt och psykiskt våld men också genom lagstiftningar och myndigheter som vill begränsa kvinnors rättigheter. 

Upproren i Iran eskalerade när 22-åriga Jina (Mahsa) Amini dödades av iransk så kallad moralpolis  för att det påstods att hon brutit mot landets klädselregler för kvinnor. Stora demonstrationer har sedan dess brutit ut i landet. Flera 100 personer uppges ha dödats, många av dem kvinnor som modigt gått i täten under demonstrationerna.

 

Den 25 november är det FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Dagen är till för att uppmärksamma den allvarliga frågan men framför allt för att uppmana till att agera för förändring både här hemma i Sverige och i övriga världen.

Tillsammans kan, och måste vi ändra de strukturer som gör det möjlig att våld mot kvinnor fortsätter. Attityder, jargonger och föreställningar om maskulinitet, könsroller och sexualitet leder till misshandel av olika slag.

 

FN och regeringar i alla länder måste göra mer för att få till nödvändiga genomgripande samhällsförändringar som leder till att förebygga, förhindra och stoppa våldet. 

Alla arbetsgivare i Sverige borde inse problemet som inte bara är ett lidande för individen, kvinnan, barnen. Konsekvenserna av våldet har omedelbara och långvariga fysiska och psykiska konsekvenser för kvinnors hälsa, dessutom stora kostnader för samhället inom sjukvården, rättsväsendet samt minskad produktivitet då kvinnor kan hindras från att arbeta till följd av våldet.

 

Våld mot kvinnor angår alla eftersom det finns bland vänner grannar och på arbetsplatser, att ta ställning och reagera handlar om civilkurage. 

 

UN Women arbetar över hela världen på olika sätt för att motverka det sexuella våldet i konflikter och krig bl.a. genom stöd till nationella handlingsplaner mot det sexuella våldet – nu i över 80 länder så som Afghanistan, Kongo, Jemen, Jordanien, Ukraina, Turkiet och i Bangladesh. 

 

UN Women Sverige arbetar med utbildning för att förändra den destruktiva machokulturen. Med initiativet HeForShe, har fler män, både beslutfattare, idrottsföreningar och förebilder ställt upp mot våldet.

 

Var och en av oss kan och ska ta ansvar för en tryggare tillvaro. 

Inte en enda kvinna eller flicka ska behöva bli utsatt misshandel, hot eller förnedring.

 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

Tillsammans gör vi skillnad.

 

UN Women Skaraborg 

Josefine Olsson 

Monica Green 

Moa Mannesson 

Anita Andersson