Torsdag 21 mars 2019
Skaraborgsbygden

Vi jobbar alla mot ett och samma mål, att ge våra läsare en spännande, varierad och lustfylld läsupplevelse med nyheter och reportage från hela Skaraborg. Detta oavsett om det handlar om papperstidningen eller vår E-tidning.

Skb
grundades 1949

2500
prenumeranter 1955

5000
prenumeranter 1995

9900
prenumeranter 2018

Om Skaraborgsbygden

1955 rullade första numret ur tryckpressen
Året var 1949, idén väcktes om att skapa en tidning för skaraborgaren. Efter flera möten och intressediskussioner kom man överens om att bilda en ekonomisk förening med andelsägare. När första numret rullade ur pressarna i november 1955 hade nära 2500 personer tecknat sig för en eller flera andelar i Skaraborgsbygdens tidningsförening u p a (utan personligt ansvar).

Med inriktning att verka inom hela Skaraborg var steget inte långt till att fastställa namnet Skaraborgsbygden som i folkmun kommit att bli Skb eller kort sagt Bygda.

Mitt hjärta tillhör Skaraborg. Och det är med stolthet jag bär det arvet. Att stå på ett av våra platåberg och njuta av utsikten är balsam för själen. Som infödd skövdebo njuter jag lite extra när jag får blicka ut över horisonten som ger ett vidvinkelsperspektiv på 180 grader och vid tjänlig väderlek kan jag skönja Omberg i horisonten. Då får min själ sinnesro.

De lärde tvistar om var Svea Rikets vagga stod. Jag vill tro att den finns i mitt kära Skaraborg. Att då, långt efter att detta underbara landskap formades genom istiden och landförflyttningar få vara Vd för Skaraborgsbygden är en ynnest. Tidningen som är äldre än 60 år och som börjar bli unik i det svenska medielandskapet, då vi står utanför de stora mediehusen och äger rätten att få verka som en fristående tidning. Det gillar jag och mina medarbetare. Vi har ägare som allt sedan begynnelsen bortsett från profit och aktieutdelningar. Det var därför vi skapades som en ekonomisk förening, där överskott och vinster går tillbaka i verksamheten.

Jag är övertygad om att vi fyller en stor funktion i ett ökat mediebrus, där världsnyheter idag går att få live på sociala medier och om de nyheterna kan och vill vi inte vara med och fightas.

Vi är idag kvar i den myllrika skaraborgsjorden och vill så vara med vår papperstidning som du får hem i brevlådan, men vi finns också på de sociala medierna, där du oavsett var du befinner dig på moder jord kan få läsa om vad som händer i Skaraborg och njuta av välskrivna reportage, tema nummer, och följa debatten där hemma. Kort sagt, du känner dig som hemma i Skaraborg, var du än är i världen. Nu finns Skaraborgsbygden anpassad för mobil och läsplattan och allt detta ingår i din prenumeration. Besök vår nydesignade webbsida. Lägg skaraborgsbygden.se som din favorit.

För mig är EU-medborgare och världsmedborgare stort i allt, men tryggheten och förkärleken till sin hembygd väger tungt.

Matz Kindmalm / VD Skaraborgsbygden

Besöksadress:
Järnvägsgatan 20, Skara

Utdelningsadress:
Skaraborgsbygden
Box 204
532 23 Skara

Öppet:
Mån-Tors 08.00 – 16.30
Fredag 08.00 – 15.00
(Lunch 12.00-13.00)

Telefon 0511-302 50

Styrelse

Skaraborgsbygden (Skb) är den enda tidningen som täcker in Skaraborgs samtliga kommuner. Men inte bara det! Det är dessutom skaraborgarna som äger Skb. Skb är den enda lokalt ägda tidningen i Skaraborg.

I början av 1950-talet väcktes idén om att skapa en tidning för skaraborgarna och 1955 var det dags att rulla ut de första exemplaren av Skb ur tryckpressarna. Sedan tidningen startades drivs den som en ekonomisk förening under namnet Skaraborgsbygdens Tidningsförening u p a. Föreningen har i dagsläget över 600 andelsägare. På årsstämmorna har varje andelsägare en röst oavsett hur många andelar ägaren innehar. Ägarandelarna varierar mellan juridiska och fysiska personer.

Det gör Skb till ett unikt och väl förankrat företag i den skaraborgska myllan.

Tidningen styrs inte av de stora mediehusen i andra delar av landet, utan har sitt grunduppdrag direkt från skaraborgarna. Tidningens ekonomiska resultat återinvesteras i företaget och tas inte ut av kapitalägare, allt för att bibehålla den position Skaraborgsbygden har på den skaraborgska mediehimlen.

2018

För 2018 har följande styrelse valts av andelsägarna:
Ordförande: Linnéa Hultmark, Hjo
Vice ordförande: Claes Svensson, Alingsås
Ledamöter: Christer Eliasson, Vartofta, Bengt Andersson, Skara, Emilia Astrenius Widerström, Moholm, Carina Eliasson Lundgren, Lidköping, Kjell Sjölund, Karlsborg.

Vi som arbetar på Skaraborgsbygden