Torsdag 30 mars 2023
Skaraborgsbygden

Vi jobbar alla mot ett och samma mål, att ge våra läsare en spännande, varierad och lustfylld läsupplevelse med nyheter och reportage från hela Skaraborg.

Detta oavsett om det handlar om papperstidningen eller vår e-tidning.

Skb
grundades 1949

2500
prenumeranter 1955

5000
prenumeranter 1995

8400
prenumeranter 2021

Vi bidrar till mångfald
– i nyhetsförmedling och opinionsbildning


Skaraborgsbygden är 67 år. Det är en aktningsvärd ålder. Ska vi vara ärliga, så var det nog inte många som i mitten av 1950-talet trodde att den nya tidningen skulle bli särskilt långlivad.
Och ska vi vara riktigt, riktigt ärliga, så var det dessvärre också ganska många belackare, som önskade att tidningsprojektet Skaraborgsbygden skulle gå åt fanders.

Första nummer 1955

Skaraborgsbygden startades med det publicistiska motivet att öka mångfalden inom dåvarande Skaraborgs län.

1949 bildades den ekonomiska tidningsföreningen. Efter ett år hade man samlat ihop 2000 andelsägare som var och en hade satsat 100 kronor. Med dessa 200 000 kronor som startkapital drog föreningen igång tidningsprojektet.

1955 rullade det första numret ut från tryckpressarna. Och sedan dess har Skaraborgsbygden kommit ut varje vecka.

Största tidning

Idag är Skaraborgsbygden en av Sveriges största inom svensk dagspress, med utgivning en eller två dagar i veckan. Upplagan ligger på 8 400 (TS,Kantar/Sifo).

Idag kan läsarna välja att följa våra aktuella nyheter och reportage i såväl papperstidning som e-tidning. Eller som taltidning. Dessutom också på denna webbsajt.

Publicistiskt uppdrag

Skaraborgsbygden är också den enda lokalt ägda tidningen i Skaraborg. Samtliga övriga lokaltidningar har köpts upp av stora mediehus i andra delar av landet.

Vår drivkraft är vårt publicistiska uppdrag. Det är genom mångfald inom en fri dagspress som en allsidig nyhetsförmedling kan säkerställas i samhället. Liksom bredd i opinionsbildning och åsiktsbildning.

Detta är helt grundläggande för en levande demokrati.

Slå näven i bordet!

En devis som vi följer ända sedan starten 1955 är att vi vill att våra läsare ska reagera och agera när de får sin Skaraborgsbygden;

Slå näven i bordet.
Bli förbannad.
Bli glad.
Skriv en insändare.
Ring grannen.
Ring på Veckans fynd.
Annonsera.
Skicka in svar till en av våra många tävlingar.

Välkommen till skaraborgarnas egen tidning!

Besöksadress:
Järnvägsgatan 20, Skara

Utdelningsadress:
Skaraborgsbygden
Box 204
532 23 Skara

Öppet:
Mån-Fre 10.00 – 16.00
(Lunch 12.00-13.00)

Telefon växel 0511-302 50

Styrelse

Skaraborgsbygden (Skb) är den enda tidningen som täcker in Skaraborgs samtliga kommuner. Men inte bara det! Det är dessutom skaraborgarna som äger Skb. Skb är den enda lokalt ägda tidningen i Skaraborg.

I början av 1950-talet väcktes idén om att skapa en tidning för skaraborgarna och 1955 var det dags att rulla ut de första exemplaren av Skb ur tryckpressarna. Sedan tidningen startades drivs den som en ekonomisk förening under namnet Skaraborgsbygdens Tidningsförening u p a. Föreningen har i dagsläget 58 andelsägare. På årsstämmorna har varje andelsägare en röst oavsett hur många andelar ägaren innehar. Ägarandelarna varierar mellan juridiska och fysiska personer.

Det gör Skb till ett unikt och väl förankrat företag i den skaraborgska myllan.

Tidningen styrs inte av de stora mediehusen i andra delar av landet, utan har sitt grunduppdrag direkt från skaraborgarna. Tidningens ekonomiska resultat återinvesteras i företaget och tas inte ut av kapitalägare, allt för att bibehålla den position Skaraborgsbygden har på den skaraborgska mediehimlen.

2022

För 2022 har följande styrelse valts av andelsägarna:
Ordförande: Leif Walterum, Skövde
Ledamöter: Lisa Lindgren, Skövde, Kjell Sjölund, Karlsborg, Anna Nyberg, Falköping.
Tidningschef/sekreterare: Fredrik Andersson, Skara

Vi som arbetar på Skaraborgsbygden