Söndag 19 augusti 2018

Christer ny ordförande för VG-idrotten

Christer Östholm.
Christer Östholm.

På tisdagen hölls årsstämmor för Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. Christer Östholm från Åmål valdes till ny ordförande för organisationernas gemensamma styrelse.

Tisdagskvällens årsmöte i Estrad Arena, Alingsås, samlade omkring 120 personer, inräknat både röstberättigade ombud (45 stycken) och åhörare. Sedvanliga stämmoförhandlingar föregicks av utdelning av distriktets finaste utmärkelser till lokala föreningsmänniskor.

Frank Andersson avtackades under mötet efter totalt åtta år som ordförande (varav sju år i tidigare Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Väst*). Till ny ordförande för VG-idrotten valdes Christer Östholm, 66 år, från Åmål som varit ledamot i styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

Anders Manheden, Göteborg, höll i ordförandeklubban under årsmötena där organisationernas tjänstemän redogjorde för bland annat verksamhetsberättelser inklusive ekonomi för 2017, vilka godkändes av stämman, liksom verksamhetsinriktning och budget för 2018.

Alla val blev enligt valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet:

Christer Östholm, ordförande
Anita Zetterman (Sjuhärad**)
Göran Nyberg (Sjuhärad)
Patricia Daoud (Fyrbodal)
Mats Blom (Fyrbodal)
Anette Svensson (Skaraborg)
Per Ekberg (Skaraborg)
Ulrika Granfors Wellemets (Göteborgsregionen)
Lars O. Carlsson (Göteborgsregionen)
Kristina Engberg (Göteborgsregionen)
Ali Tabrizi (Göteborgsregionen)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet