Söndag 28 februari 2021

Idrottsrörelsen ropar på hjälp

Riksidrottsförbundet anser att staten måste skjuta till mer pengar till den svenska idrottsrörelsen
Riksidrottsförbundet anser att staten måste skjuta till mer pengar till den svenska idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet bedömer att den ekonomiska effekten av corona för idrottsrörelsen kommer ligga mellan fyra och sex miljarder kronor 2021. Därför lämnar RF ett krav till regeringen på stöd för kompensation och omställning på minst två till fyra miljarder kronor.

Antalet miljarder är beroende av utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser under 2021.

– Vi vill inte bara ha fler vackra ord från politiken utan konkret handling för hela 2021. Regeringen och dess samverkanspartier måste skyndsamt agera om vi ska kunna fortsätta vara en stark kraft i hela samhället. Idrottsrörelsen finns i hela landet från glesbygder till storstäder. För att vi fortsatt ska vara starka behövs långsiktiga förutsättningar och inte kortsiktiga tvåmånadersbeslut, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

Kravet på stöd utgår från en sammanställning av fyra scenarier kring idrottsrörelsens utveckling 2021 och 2022. I scenarioplaneringen är restriktioner som gäller i samhället tillsammans med samhällsekonomins utveckling de variabler som får störst påverkan på idrottsrörelsen.

– Pandemin har skapat djupa revor i idrottens fasad och vi är oroade över en borttappad framtid för många barn och unga. Med 20 000 idrottsföreningar – vår ryggrad – med fler än 800 000 ledare har gjort ovärderliga insatser för det svenska samhället år efter år och särskilt under pandemin. Men fasan är att när pandemin är förbi så kommer barn och ungdomar inte hitta tillbaka till sin idrottsförening, säger Björn Eriksson.

– Just nu i denna stund tappar idrottsföreningar barn och unga, inom vissa idrotter ser vi dramatiska siffror. Ju längre tiden går desto större blir tappet. Idrottsrörelsen kan inte vänta, säger Björn Eriksson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet