Torsdag 9 april 2020

Namninsamling för simhall i Götene

Götene simklubb har dragit igång en namninsamling för  att rädda kommunens simhall.

Götene simhall hotas av rivning. Eftersatt underhåll har lett till stort akut behov av upprustning.

– Det som känns frustrerande är att vi länge känt till simhallens skick, men politikerna har valt att blunda, säger simklubbens vice ordförande Anton Andersson till tidningen NLT.

I det korta perspektivet, fram till år 2021, kan simhallen fortsätta drivas, förutsatt att kommunen vidtar ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om att förstärka bassängbotten och bassängväggar.

Men i ett längre perspektiv, till 2025 eller 2030, så krävs större investeringar. Utredningen pekar på kostnader om cirka 20 miljoner kronor.

Oppositionspartiet Socialdemokraterna har tagit ställning för att bygga en ny simhall i Götene.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer